ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ - Ο.ΔΙ.Κ

Η Training Rescue Team σε διαρκή συνεργασία με την εθελοντική διασωστική ομάδα διοργανώνει σεμινάρια, ημερίδες, καλύψεις, εξειδικευμένες ασκήσεις σύμφωαν με τα δεδομένα της Γ.Γ.Π.Π  για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων με πανευρωπαϊκή κάλυψη.

Λίγα λόγια για το τι είναι η Ο.ΔΙ.Κ.:

Η Ομάδα Διαχειρίσης Κρίσεων, είναι μια ομάδα μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα - μη Κυβερνητική οργάνωση (Μ.Κ.Ο) όπου ιδρύθηκε και λειτουργεί από το Μάϊο του 2008 με την υπ' αριθμόν 14911/08 απόφαση του πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Είναι ενταγμένη στο Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Ελλάδος με αριθμό μητρώου 69/08 καθώς επίσης και στο Υ.Δ.Α.Σ του Υπουργείου Εξωτερικών με αριθμό μητρώου 502.

Συνδέεται με το OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) και ενημερώνεται για τις παγκόσμιες καταστροφές από το GDACS ( Global Disaster Alert and Coordination System).

Ο σκοπός της Ο.ΔΙ.Κ. είναι η ανιδιοτελής προσφορά βοήθειας για τη πρόληψη, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση από μαζικές καταστροφές όπως Σεισμοί, εκτεταμένες Πλημμύρες και Θεομηνίες, Πυρκαγιές κ.α

Επίσης ενεργεί στην Έρευνα & Διάσωση (SAR) ατόμων από αεροπορικά, ορειβατικά, ναυτικά και άλλα εν γένει ατύχηματα, καθώς και τη παροχή ή διαχείριση ανθρωπιστικής βοήθειας εντός και εκτός Ελληνικών Συνόρων.

Η Ομάδα μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην οργάνωση και την εκπαίδευση των πολιτών ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν καταστάσεις Κρίσεων και να βρίσκονται σε θέση να προστατέυσουν τη ζωή των συνανθρώπων μας στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Τέλος η Προστασία του Περιβάλλοντος είναι ένας τομέας που η ομάδα μας επενδύει για τη διατήρηση αλλά και την επαδημιουργία του φυσικού μας πλούτου. ​

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα στο παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.odik.gr/el/

AMERICAN COLLEGE OF GREECE (ACG)

Η Training Rescue Team τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει μια στενή και διαρκή συνεργασία με το Αμερικάνικο κολέγιο Ελλάδος, με έδρα την Αθήνα και με σκοπό την ενημέρωση, εκπαίδευση και πιστοποίηση των μαθητών, του προσωπικού αλλά και των γονέων. 

Οργανώνονται τακτικά σεμινάρια στο χώρο του κολεγίου με διάφορες θεματολογίες αλλά και για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες των μαθητών. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα στο παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.acg.edu/

MEDITERRANEAN COLLEGE OF GREECE

Το Mediterranean College ήταν το πρώτο Κολέγιο στην Ελλάδα (το 1992) που προσέφερε προγράμματα ακαδημαϊκής δικαιόχρησης (franchise) σε συνεργασία με κρατικά Πανεπιστήμια της Αγγλίας.

 

Σήμερα, σε συνεργασία με διακεκριμένα βρετανικά πανεπιστήμια και φορείς, το Mediterranean προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων με τη μέθοδο της δικαιόχρησης καθώς και προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης (Continuing Professional Development – CPD). Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προγράμματα πλήρους, μερικής ή ευέλικτης φοίτησης, τα οποία προσφέρονται είτε στην Αγγλική είτε στην Ελληνική γλώσσα. 

Το Mediterranean είναι εγκεκριμένο και αδειοδοτημένο Κολέγιο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και τα πτυχία που απονέμει είναι διεθνώς αναγνωρισμένα  και επαγγελματικά ισοδύναμα των δημόσιων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τα πτυχία είναι επίσης αναγνωρισμένα από το Βρετανικό NARIC  (φορέα αντίστοιχο του Ελληνικού ΔΟΑΤΑΠ).

 

Το Κολέγιο διαθέτει πολλαπλές διαπιστεύσεις ποιότητας: Είναι πιστοποιημένο από το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης (British Accreditation Council – BAC) ως ίδρυμα που παρέχει ανώτατη εκπαίδευση και εποπτεύεται από τον Βρετανικό Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance Agency – QAA), τον φορέα που ελέγχει την προσφερόμενη ποιότητα των Βρετανικών Πανεπιστημίων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα στο παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.medcollege.edu.gr/

 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR TRAINING AND EDUCATION (I.O.T.E.)

Η Training Rescue Team βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον εκπαιδευτικό & ερευνητικό οργανισμό Ι.Ο.Τ.Ε παρέχοντας εξειδικευμένα αλλά ταυτόχρονα πιστοποιημένα σεμινάρια για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων με πανευρωπαϊκή κάλυψη.

Λίγα λόγια για το τι είναι ο Ι.Ο.Τ.Ε:

Ο International Organization for Training & Education ( I.O.T.E ) λειτουργεί ως εκπαιδευτικός και ερευνητικός οργανισμός. Δραστηριοποιείται στη δημιουργία προγραμμάτων που έχουν ως σκοπό την υποστήριξη και τη προώθηση εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ενηλίκων και ανηλίκων με κύρια θέματα:

 • Αυτοάμυνα, Αυτοπροστασία

 • Ψυχολογία, Αθλητισμό

 • Εκπαίδευση Αστυνομικών, Στρατιωτικών, Συνοδών Ασφαλείας, Λιμενικών

 • Προσωπικό Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ)

 • Μαχητικά αθλήματα, Πολεμικές Τέχνες, Ασφάλεια

 • Πρώτες Βοήθειες

 • Ηλεκτρονικό έγκλημα, Σχολικό Εκφοβισμό Ανηλίκων, Εκφοβισμό και ψυχολογική βία Ενηλίκων σε Εργασιακούς χώρους

 • Επιβίωση

 • Επικοινωνία, την προώθηση Καλλιτεχνικών - Πολιτιστικών και Αθλητικών εκδηλώσεων

 • Οργάνωση, Διοίκηση και Προώθηση επιχειρήσεων,

 • Αντιμετώπιση bullying

 • Πολιτική προστασία

 • Παιδική αυτοάμυνα-αυτοπροστασία και λοιπών δραστηριοτήτων.    

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του ΙΟΤΕ στο παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.iote.gr/